Hiện có 7 vị trí đang tuyển dụng

Khối Bách Hóa Xanh Hạn nộp

Mới 20/08/2017

Mới 19/08/2017

Mới 30/08/2017

Mới
Quản lý Bách Hóa Xanh TP. Hồ Chí Minh
30/07/2017

Mới 30/07/2017

Mới 31/07/2017
  • Lương thưởng tốt (thưởng Tết tới 3 tháng, số liệu năm 2016)
  • Cơ hội 6 tháng lên quản lý, không cần bằng cấp
  • Đầy đủ phúc lợi: BHYT, BHXH, bảo hiểm sức khỏe
  • Mua điện thoại, điện tử giá ưu đãi nhân viên
  • Chế độ đặc biệt dành cho thai sản
  • 12 ngày nghỉ phép
  • Nghỉ mát trong và ngoài nước

ĐÃI NGỘ

Bạn có thể bắt đầu sự nghiệp của bạn ngay tại đây

Tìm việc ngay
A