Hiện có 5 vị trí đang tuyển dụng

Công nghệ thông tin Hạn nộp

Mới 31/07/2017

Mới 31/07/2017

Mới 31/07/2017

Hỗ trợ CNTT [Bình Dương, Bình Thuận] TP. Hồ Chí Minh TP. Hà Nội, và 10 tỉnh
10/08/2017

Hỗ Trợ CNTT (IT Helpdesk) TP. Hồ Chí Minh TP. Hà Nội, và 10 tỉnh
10/08/2017
  • Lương thưởng tốt (thưởng Tết tới 3 tháng, số liệu năm 2016)
  • Cơ hội 6 tháng lên quản lý, không cần bằng cấp
  • Đầy đủ phúc lợi: BHYT, BHXH, bảo hiểm sức khỏe
  • Mua điện thoại, điện tử giá ưu đãi nhân viên
  • Chế độ đặc biệt dành cho thai sản
  • 12 ngày nghỉ phép
  • Nghỉ mát trong và ngoài nước

ĐÃI NGỘ

Bạn có thể bắt đầu sự nghiệp của bạn ngay tại đây

Tìm việc ngay
A