Hiện có 54 vị trí đang tuyển dụng

Khối Bách Hóa Xanh Hạn nộp

Mới 20/08/2017

Mới 19/08/2017

Mới 30/08/2017

Mới
Quản lý Bách Hóa Xanh TP. Hồ Chí Minh
30/07/2017

Mới 30/07/2017

Mới 31/07/2017
Các bộ phận hỗ trợ khác Hạn nộp

Mới
Quản Lý An Ninh TP. Hồ Chí Minh
11/08/2017

Mới 11/08/2017

Mới 31/07/2017

Mới 04/08/2017

Mới 29/07/2017

Mới
Nhân viên QC TP. Hồ Chí Minh
30/07/2017

Mới 30/07/2017

Mới
Marketing Online (vuivui.com) TP. Hồ Chí Minh
31/07/2017

Mới 29/07/2017

Mới 15/08/2017

Mới
Chuyên Viên Đào Tạo TP. Hồ Chí Minh
31/07/2017

Ngành hàng điện máy TP. Hồ Chí Minh
31/07/2017
Giao hàng, lắp đặt Hạn nộp
Nhân viên siêu thị Hạn nộp

Mới 31/07/2017

Bảo Vệ Siêu Thị TP. Hồ Chí Minh
19/08/2017

Tư Vấn Bán Hàng TP. Hồ Chí Minh
19/08/2017

17/08/2017

17/08/2017

Bảo vệ Điện máy XANH TP. Hồ Chí Minh
17/08/2017

Kho Điện Máy XANH TP. Hồ Chí Minh
17/08/2017

Thu ngân Điện máy XANH TP. Hồ Chí Minh
17/08/2017

Trang trí Điện máy XANH TP. Hồ Chí Minh
17/08/2017

17/08/2017

Hỗ Trợ Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh
16/08/2017

Thu Ngân TP. Hồ Chí Minh
16/08/2017

16/08/2017

Thu Ngân kiêm Trang Trí TP. Hồ Chí Minh
16/08/2017

07/08/2017

Trang Trí TP. Hồ Chí Minh
06/08/2017
Kế toán Hạn nộp

Mới 30/07/2017

Mới 31/07/2017

Mới 30/07/2017
Công nghệ thông tin Hạn nộp

Mới 31/07/2017

Mới 31/07/2017

Mới 31/07/2017

Hỗ Trợ CNTT (IT Helpdesk) TP. Hồ Chí Minh
10/08/2017
Call center Hạn nộp

Mới 30/07/2017

Mới 30/07/2020

Nhân viên Live Chat TP. Hồ Chí Minh
13/08/2017
Chăm sóc khách hàng Hạn nộp

30/08/2017
Bán thời gian, sinh viên Hạn nộp
  • Lương thưởng tốt (thưởng Tết tới 3 tháng, số liệu năm 2016)
  • Cơ hội 6 tháng lên quản lý, không cần bằng cấp
  • Đầy đủ phúc lợi: BHYT, BHXH, bảo hiểm sức khỏe
  • Mua điện thoại, điện tử giá ưu đãi nhân viên
  • Chế độ đặc biệt dành cho thai sản
  • 12 ngày nghỉ phép
  • Nghỉ mát trong và ngoài nước

ĐÃI NGỘ

Bạn có thể bắt đầu sự nghiệp của bạn ngay tại đây

Tìm việc ngay
A