Kết quả ứng tuyển
Bạn đang ứng tuyển vị trí Cộng tác viên Giám sát chất lượng Chăm sóc khách hàng qua camera

Mời bạn chọn địa điểm làm việc mong muốn tại Hồ Chí Minh

  • Quận Bình Thạnh

Thông tin cá nhân

Học vấn

Kinh nghiệm làm việc

Bạn cần điền cả thông tin kinh nghiệm làm việc Gửi thông tin ứng tuyển

Bằng việc ấn nút Gửi, bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân cho MWG theo Điều khoản sử dụng website này