Bạn đang ứng tuyển vị trí Giám Sát An Ninh Bách Hóa Xanh

Mời bạn chọn địa điểm làm việc mong muốn trong danh sách bên dưới

  • Hồ Chí Minh
  • Lâm Đồng
* Vui lòng chọn tỉnh/thành phố làm việc mong muốn
  • Quận Phú Nhuận
  • TP. Bảo Lộc
* Vui lòng chọn quận huyện làm việc mong muốn

Thông tin cá nhân

Học vấn

Kinh nghiệm làm việc

Bạn cần điền cả thông tin kinh nghiệm làm việc Gửi thông tin ứng tuyển

Bằng việc ấn nút Gửi, bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân cho MWG theo Điều khoản sử dụng website này