Kết quả ứng tuyển
Bạn đang ứng tuyển vị trí Nhân viên Bảo Trì Bách Hóa Xanh (điện, cơ sở hạ tầng)

Mời bạn chọn địa điểm làm việc mong muốn trong danh sách bên dưới

  • Bến Tre
  • Đồng Nai
  • Tiền Giang
* Vui lòng chọn tỉnh/thành phố làm việc mong muốn
  • Huyện Bình Đại
  • Huyện Chợ Gạo
  • TP. Biên Hòa
* Vui lòng chọn quận huyện làm việc mong muốn

Thông tin cá nhân

Học vấn

Kinh nghiệm làm việc

Bạn cần điền cả thông tin kinh nghiệm làm việc Gửi thông tin ứng tuyển

Bằng việc ấn nút Gửi, bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân cho MWG theo Điều khoản sử dụng website này