Kết quả ứng tuyển
Bạn đang ứng tuyển vị trí Nhân viên Kho trung tâm Bách Hóa Xanh online

Mời bạn chọn địa điểm làm việc mong muốn tại Hồ Chí Minh

  • Huyện Bình Chánh
  • Quận 7
  • Quận 9
  • Quận Bình Tân
  • Quận Thủ Đức

Thông tin cá nhân

Kinh nghiệm làm việc

Bạn cần điền cả thông tin kinh nghiệm làm việc Gửi thông tin ứng tuyển

Bằng việc ấn nút Gửi, bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân cho MWG theo Điều khoản sử dụng website này