Bạn đang ứng tuyển vị trí Nhân viên Sửa chữa Điện máy tại Nhà (Công ty Tận Tâm)

Mời bạn chọn địa điểm làm việc mong muốn trong danh sách bên dưới

 • Hà Nội
 • Hải Phòng
 • Hồ Chí Minh
 • Hòa Bình
 • Quảng Nam
 • Quảng Ninh
 • Tây Ninh
* Vui lòng chọn tỉnh/thành phố làm việc mong muốn
 • Huyện Thanh Trì
 • Quận Bình Tân
 • Quận Hồng Bàng
 • Thị Xã Điện Bàn
 • TP. Hạ Long
 • TP. Hòa Bình
 • TP. Tam Kỳ
 • TP. Tây Ninh
* Vui lòng chọn quận huyện làm việc mong muốn

Thông tin cá nhân

Học vấn

Kinh nghiệm làm việc

Bạn cần điền cả thông tin kinh nghiệm làm việc Gửi thông tin ứng tuyển

Bằng việc ấn nút Gửi, bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân cho MWG theo Điều khoản sử dụng website này