Kết quả ứng tuyển
Bạn đang ứng tuyển vị trí Nhân viên Thu Ngân Điện Máy Xanh

Mời bạn chọn địa điểm làm việc mong muốn tại Quảng Nam

  • Huyện Núi Thành
  • Huyện Phú Ninh
  • Huyện Phước Sơn

Thông tin cá nhân

Học vấn

Kinh nghiệm làm việc

Bạn cần điền cả thông tin kinh nghiệm làm việc Gửi thông tin ứng tuyển

Bằng việc ấn nút Gửi, bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân cho MWG theo Điều khoản sử dụng website này