Kết quả ứng tuyển
Bạn đang ứng tuyển vị trí Nhân viên Thu Ngân Thế Giới Di Động

Mời bạn chọn địa điểm làm việc mong muốn trong danh sách bên dưới

  • Đồng Nai
  • Khánh Hòa
* Vui lòng chọn tỉnh/thành phố làm việc mong muốn
  • Huyện Vạn Ninh
  • TP. Biên Hòa
* Vui lòng chọn quận huyện làm việc mong muốn

Thông tin cá nhân

Học vấn

Kinh nghiệm làm việc

Bạn cần điền cả thông tin kinh nghiệm làm việc Gửi thông tin ứng tuyển

Bằng việc ấn nút Gửi, bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân cho MWG theo Điều khoản sử dụng website này