Mức lương ngành công nghệ thông tin và cách tăng thu nhập lương ngành công nghệ thông tin

19/10/2022 - Lượt xem: 631

Công nghệ thông tin được biết đến như một ngành có thu nhập khủng với nhiều cơ hội thăng tiến. Điều này có thực sự đúng không và nếu có thì đâu là cách để đạt được mức lương ngành công nghệ thông tin khủng? Bài viết này sẽ giải đáp thật chi tiết cho bạn.

Mức lương ngành công nghệ thông tin và cách tăng thu nhập lương ngành công nghệ thông tin

I. Cơ sở pháp lý và quy định về tiền lương công nghệ thông tin

Cơ sở pháp lý và quy định về tiền lương công nghệ thông tin

Với ngành công nghệ thông tin mức lương được quy định như sau: 

Cách tính lương: Việc trả lương phải trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động nhưng không được thỏa thuận thấp hơn mức lương ấn định của Nhà nước. 

Lương tháng = Lương+phụ cấp(nếu có)/ngày công chuẩn X Số ngày làm việc thực tế. 

Hoặc: Lương tháng -lương/lương ngày công chuẩn của tháng X số ngày nghỉ không lương. 

Ghi chú: Ngày công chuẩn là số ngày công hành chính trong tháng. Ví dụ như một công ty có quy định là làm từ thứ 2 đến thứ 6 nghỉ thứ 7 và chủ nhật. chúng ta xét tháng 4 có 8 ngày nghỉ nên có 22 ngày làm chính thức. Vậy số ngày công hành chính trong tháng là 22 ngày. 

Tiền lương phải được trả theo năng suất, chất lượng lao động và hiệu quả công việc:

Lương= Mức lương khoán X tỉ lệ %hoàn thành công việc. 

Trong trường hợp này. Các doanh nghiệp sẽ sử dụng các hợp đồng giao khoán để làm việc và đưa ra mức thù lao phù hợp.

Sau khi đã hoàn thành phải bàn giao cho bên giao khoán kết quả công việc đó. Bên giao khoán nhận kết quả công việc và có trách nhiệm trả cho bên nhận khoán tiền thù lao đã thỏa thuận.

Tiền lương phải được trả trực tiếp, đầy đủ, đúng thời hạn và tại nơi làm việc.

+ Việc trả lương phải trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động nhưng không được thỏa thuận thấp hơn mức lương ấn định của Nhà nước.

+ Tiền lương phải được trả theo năng suất, chất lượng lao động và hiệu quả công việc.

+ Tiền lương phải được trả trực tiếp, đầy đủ, đúng thời hạn và tại nơi làm việc.

Ngoài ra theo quy định của pháp luật lao động việc trả lương phải đảm bảo

+ Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

+ Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.

Hoa hồng

Lương lễ,Tết: quy định tại Điều 111 của Bộ luật Lao động "Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày." được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 112 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần. 

Theo điều 113 bộ luật lao động, người lao động làm việc đủ 12 tháng được hưởng ngày nghỉ hằng năm, được hưởng nguyên lương từ 6-12 ngày

Kỳ hạn trả lương: theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động 2019 quy định về kỳ hạn trả lương như sau:

- Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.

- Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

- Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

- Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Như vậy, chỉ khi vì lý do bất khả kháng thì người sử dụng lao động mới có thể trả lương trễ so với thời hạn thỏa thuận, tuy nhiên không được chậm quá 30 ngày, nếu không sẽ bị phạt vi phạm và phải đền bù tổn thất cho người lao động.

Tìm việc làm, tuyển dụng công nghệ thông tin có thể bạn quan tâm:

- Web Developer (ASP.NET MVC/.NET/ VueJS)

- Nhân viên Kiểm thử phần mềm Tester QC

- Nhân viên IT Siêu thị (IT helpdesk)

- Tuyển dụng lập trình viên

II. Các yếu tố ảnh hưởng đến lương ngành công nghệ thông tin

Các yếu tố ảnh hưởng đến lương ngành công nghệ thông tin

1. Trình độ chuyên môn

Trình độ chuyên môn là thứ bạn có được trong quá trình học tập và làm việc. Trình độ chuyên môn là kiến thức liên quan đến chuyên ngành IT. Để có thể làm việc tốt và tiếp thu nhanh thì bạn cần có một nền tảng kiến thức vững vàng.

2. Kinh nghiệm làm việc

tùy vào kinh nghiệm trong ngành, trong các vị trí chuyên môn ở level nào, intern, junior hay senior, manager… sẽ có những mức lương khởi điểm khác nhau. Đây là yếu tố dễ thấy vì kinh nghiệm tương ứng với năng lực. Bạn càng chịu nhiều trách nhiệm và nhiều dự án thì càng có cơ hội tăng lương.

3. Nơi làm việc

tại các thành phố, địa phương khác nhau, mức lương trung bình của cùng một vị trí thuộc ngành công nghệ thông tin cũng có sự thay đổi. Theo khảo sát từ các nghiên cứu, các thành phố trung ương lớn như TP. HCM và Hà Nội trả lương không chênh lệch quá nhiều. Ngược lại, các địa phương khác sẽ thấp hơn một chút.

4. Ngôn ngữ lập trình

tùy vào nhu cầu sử dụng, tính ứng dụng của công nghệ hoặc ngôn ngữ lập trình bạn nắm trong tay sẽ đem tới cho bạn thu nhập khác nhau. Ví dụ như, lập trình viên Python có thể được trả cao hơn PHP…

5.Kỹ năng mềm

có khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm tốt thích ứng nhanh với môi trường, kỹ năng học hỏi nhanh và giải quyết vấn đề.

III. Cơ hội việc làm ngành công nghệ thông tin

Cơ hội việc làm ngành công nghệ thông tin

Theo số liệu từ báo cáo thị trường của TopDev cho thấy năm 2021 Việt Nam cần 450.000 nhân lực công nghệ thông tin. Tuy nhiên, tổng số lập trình viên hiện tại ở Việt Nam là 430.000, có nghĩa là 20.000 vị trí lập trình viên sẽ không được lấp đầy trong tương lai gần. 

Đối với ngành IT, bạn có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực khác  nhau như: phát triển website, phát triển phần mềm, chuyên viên kiểm thử, chuyên viên phân tích nghiệp vụ, khoa học dữ liệu, quản trị viên hệ thống, chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật, kỹ sư mạng. Như vậy, cơ hội việc làm và vị trí công việc ngành IT luôn luôn sẵn sàng, rộng mở cho những bạn có kiến thức và kỹ năng mềm. Thất nghiệp chỉ đến khi bạn dừng lại, không cố gắng hoàn thiện bản thân và bắt kịp xu hướng xã hội.

IV. Mức lương ngành công nghệ thông tin

Mức lương ngành công nghệ thông tin

IT Sales Manager: 

Kinh nghiệm 2-5+ năm

Lương thấp nhất $600

Lương cao nhất $1,500

Data Scientist: 

Kinh nghiệm 1-5 năm

Lương thấp nhất $1,500

Lương cao nhất $5,000

Data Engineer: 

Kinh nghiệm 1-3 năm

Lương thấp nhất $800

Lương cao nhất $1,500

Lập trình viên:

Kinh nghiệm 1-6 năm

Lương thấp nhất $600

Lương cao nhất $2,000

IT Helpdesk: 

Kinh nghiệm 1-3 năm

Lương thấp nhất $400

Lương cao nhất $2,000

Project Manager:

Kinh nghiệm trên 5-10 năm

Lương thấp nhất $1,500

Lương cao nhất $3,500

UX/UI Designer:

Kinh nghiệm trên 1-5 năm

Lương thấp nhất $1000

Lương cao nhất $2,500 

V. Cách để tăng thu nhập cho ngành công nghệ thông tin

Cách để tăng thu nhập cho ngành công nghệ thông tin

1. Cải thiện trình độ chuyên môn

Không phải ai cũng bắt đầu làm việc với trình độ chuyên môn cao. Trình độ chuyên môn là những kiến thức về ngành IT và sẽ được trao dồi thêm trong quá trình làm việc. Bạn nên cải thiện vốn hiểu biết của mình bằng cách làm việc chăm chỉ hơn hoặc học thêm các khóa học về IT.

2. Cải thiện kỹ năng mềm

Kỹ năng mềm bao gồm kỹ năng giao tiếp, khả năng giải quyết vấn đề, năng lực thích nghi, khả năng sáng tạo. Một nhân viên với trình độ chuyên môn tốt chưa hẳn đã có đủ kỹ năng mềm. Nó là thứ khiến bạn dễ dàng hòa nhập vào văn hóa doanh nghiệp và thích nghi với công việc. Ngoài ra, kỹ năng mềm giúp bạn dễ dàng mở rộng mối quan hệ và tăng khả năng thăng tiến trong tương lai.

3. Thi các chứng chỉ chuyên ngành

Việc thi các chứng chỉ chuyên ngành càng chứng tỏ, khẳng định trình độ chuyên môn của bạn. Và chứng chỉ chuyên ngành dễ dàng được nhà tuyển dụng chú ý tới.

4. Tham gia đa dạng dự án

Khi làm việc, đừng e ngại mà hãy mạnh dạn nhận những dự án lớn, dự án khó. Bởi vì chỉ có như vậy mới giúp bạn nâng cao tay nghề và ngày càng được tin tưởng để cấp trên giao nhiệm vụ quan trọng. 

5. Tạo dựng và duy trì mối quan hệ

Một công việc chỉ tốt khi đi đôi với môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện. Để làm việc hiệu quả, bạn cần phải nhờ đến sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp. Vì thế, đừng quên tạo dựng mối quan hệ với họ. 

6. Nhận thêm dự án ngoài, làm Freelancer

Để tăng thu nhập, bạn không nên bỏ qua công việc Freelancer. Hiện nay, ngành IT đang cần tuyển dụng rất nhiều Freelancer và bạn hoàn toàn có thể ứng tuyển. Công việc này rất linh động và không gò bó nên bạn có thể phân bổ thời gian làm việc hợp lý.

Xem thêm:

- Tuyển tập bài test và bộ câu hỏi phỏng vấn IT thường gặp

- Cách viết mục tiêu nghề nghiệp IT trong CV chuẩn và ấn tượng

- ICT là gì? Ứng dụng trong ngành IT và mọi lĩnh vực đời sống

Hy vọng bài viết cung cấp đến cho bạn những thông tin và kinh nghiệm bổ ích về mức lương ngành IT và cách tăng thu nhập. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, đừng quên để lại bình luận bên dưới và chia sẻ cho những người xung quanh nếu bạn thấy nội dung ý nghĩa. Hẹn gặp lại ở những bài viết tiếp theo.


vieclam.thegioididong.com/tin-tuc/muc-luong-nganh-cong-nghe-thong-tin-va-cach-tang-thu-nhap-luong-nganh-cong-nghe-thong-tin-703

Tin tuyển dụng mới nhất